Fİ FUARCILIK

Gastro Medya / Kültür

Medya, bir araç olarak kitlelere mesajlar iletip yeme-içme kültürünü biçimlendirirken, aynı zamanda yenilenin, içilenin de mesajlar taşıyan araç olma özelliğinden faydalanır.

Hizmetlerimiz

GASTRO MEDYA
/ GASTRO KÜLTÜR

Medya, bir araç olarak kitlelere mesajlar iletip yeme-içme kültürünü biçimlendirirken, aynı zamanda yenilenin, içilenin de mesajlar taşıyan araç olma özelliğinden faydalanır. İnsanların kendi tüketimlerine ve iktidarların yeme-içme politikalarına dair eleştirel düşünmelerini sağlayan gastro kamusal alanların içinde yeme-içmeye dair bilgiler paylaşılmaktadır. Gastro kamusal alanın parçası olan gastro medya, yeme-içmeye dair mesajları insanlara ulaştırarak gastro kültürün oluşmasını sağlamaktadır. Gastro kültür, toplumların yeme-içmeye dair atfettikleri anlamların karşılaşmaları ve etkileşime girmeleri ile şekillenmiş kültürel birikimleri ifade eder. Kültür, günümüzde teknolojinin elverişliliği sayesinde sürekli olarak bu etkileşimlerle evrilmekte toplumsal yapının değişimi ile beraber yeni kültürel alanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gastro medya, gastronominin değişimi ve dönüşümünde en önemli araçlardan birisi iken, gastro kültürlerinde şekillenmesinde başrolü oynar.

Kimliklerin yeme kültürü ile estetikleştirildiği ve yeme tercihleri ile biricik hale geldiği günümüzde gastro kültürün küresel boyutta akışkan bir şekilde sınırları aşarak yeni karşılaşmalar ile yeni formlar aldığından bahsedilebilir. Bu çalışma, günümüzde her geçen gün değişen ve dönüşen yemek kültürünün popüler üretimlerini, gastro kültür ve gastro medya kavramlarını irdeleyerek teorik olarak incelemektedir. Bu çalışmanın amacı oldukça popülerleşen gastro kültürel üretimin medya yansımasını belli bir çerçevede tanımlayarak bir sonraki çalışmalar için yeni teorik tartışma alanları yaratmaktır. Gastro kültürel sermayenin gastromedya sayesinde, gündelik hayatı biçimlendirmesinin kültürel ve ideolojik olarak analiz edilmesi bu çalışmanın sınırlılıklarını ve yöntemini oluşturmaktadır. Medya, araçtır. Bu araçlar, dönemsel olarak yeni teknolojilerle değişim gösterir.

gastro logo

Uzun yıllar medya sektörünün mektepli basın mensupları olarak gazetecilik ve televizyon programlarımızın bize kattığı tecrübeler ile edindiğimiz deneyimlerimizi Fi Fuarcılık ve Medya Yayın Yapım Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi çatısı altında topladık. Tüm yayıncılık projelerimiz ile birlikte, bünyemizde ayda bir Türkçe ve İngilizce yayımladığımız online e-dergimiz Gastro Tourism Turkey ile yeni nesil dijital yayıncılık alanında iddialı bir çıkış yaptık. Dijital yayıncılığın hızlı dönüşümü ile dergimizi uluslararası platformlarda dahil olmak üzere tüm kitlelere ulaştırıp okutmayı başardık ve kalitemizin haklı gururunu yaşıyoruz.

Uzun zamandır alt yapısını oluşturduğumuz ve sektörü çok iyi analiz ettiğimiz fuarcılık alanında tüm kriterlerimizi hazır ederek fuar organizasyonlarında söz sahibi olmak üzere çalışmalarımızı başlatarak 2022 ve devamı yol haritasını, proje ve hedeflerimizi belirledik.

Dergimizi İngilizce çevirisi ile hazırlıyoruz çünkü; çevrimiçi platformlar daha yaygın ve etkin kullanılıyor. Yayınlanan bir makale veya içerik uluslararası alanda ve elektronik ortamda okuyucusuna, izleyicisine ve takipçisine daha hızlı ulaşıyor böylece ulus bilgileri güncel, gündem evrensel oluyor.

Yıllardır hazırladığımız yazılı ve görsel basın yayınlarımızda her sektör alanına değinmiştik. Ancak konu beslenme olunca gıdanın çok fazla önem arz ettiğini biliyoruz. Ürün, tarım, üretim, sanayi, ticaret, gıda, yerel mutfaklar, festivaller ve hepsinin toplamında turizmin birleştirici unsur olduğunu görüyoruz. Eski gelenek ancak yeni teknolojiler trend haline dönüşen “Gastronomi” için şu yorumu yapıyoruz: “Bir yerde yetişen bir ürün varsa ürünün markalaşma, tescillenme hikayesi ile birlikte gıda, sanayi, turizm, mutfak sanatı gibi sektörlere dönüşüm yolculuğu ve nesilden nesillere aktarılan lezzetler kadar yeni keşifler şehirlere veya ülkelere seyahat ettiriyor. Kültürlerin tanıtım ağını oluşturuyor.”

Kaliteli  ekip çalışmalarımızla sizleri önemsiyoruz…

“Gastro Tourism Turkey bir dergiden çok daha fazlası”…

 

Fatma İSTİM

Yönetim Kurulu Başkanı

Fi Fuarcılık ve Medya Yapım Yayın Org. Tic. San. Ltd. Şti.

Hakkımızda

Uzun yıllar medya sektörünün mektepli basın mensupları olarak gazetecilik ve televizyon programlarımızın bize kattığı tecrübeler ile edindiğimiz deneyimlerimizi Fi Fuarcılık ve Medya Yayın Yapım Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi çatısı altında topladık.