Fİ FUARCILIK

Nasıl Bir Fuar?

Ekonomik, sosyolojik ve kültürel yapı içerisinde ulusal ve uluslararası pazarda, yüzlerce sektörde, yüzlerce fuar organize edilmektedir. Bu çeşitliliğe rağmen fuar organizasyonları temel nitelikler içerisinde standart değer ve altyapıya hatta vizyona sahip olmalıdırlar. En azından biz böyle düşünüyoruz.

Bu yüzden Fi Fuarcılık olarak “Nasıl Bir Fuar?” planlıyoruz sorusunun cevabını veriyoruz.
01
Hedeflerin Belirlenmesi

Genel geçer hedeflere bakarak fuara dair beklentilerimizi belirliyoruz. Katılımcıların temel hedeflerini ortaya koyuyoruz.

02
Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Ulusal ve uluslararası nihai tüketiciler, toptancılar ve perakendeciler, lojistik firmaları, acenteler, tedarikçiler, basın ve halk, hedef kitle olarak tanımlanabilir.

03
Pazar Hakkında Bilgi Toplanması

Bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalara dayalı pazar araştırması yapıyoruz.

04
Yetkilendirme ve Personel Planlaması

Fuar ekibi oluştururken hedefleri ve hedef kitleyi göz önünde bulunduruyoruz.

05
Reklam Materyallerinin Hazırlanması

Fuar tanıtmlarında kullanılacak reklam enstrümanlarının etkili ve doğru planlanması gerekmektedir. Profesyonel ekibimizle yaratıcı ve etkili reklam kampanyaları yapıyoruz.

1 - Hedeflerin Belirlenmesi

Genel geçer hedeflere bakarak fuara dair beklentilerimizi belirliyoruz. Katılımcıların temel hedeflerini ortaya koyuyoruz;

 – Kaliteli fuarlarla satışları arttırmak ve yeni siparişler almak

 – Yeni ürünleri ya da hizmetleri tanıtmak

 – Mevcut müşterilerle ilişkileri geliştirmek

 – Yeni müşteriler kazanmak

 – Pazar araştırmaları düzenlemek

 – Firmaların iletişim kurulabilecek kişilerine ait kontak bilgileri elde etmek

 – Yeni pazarlar ya da ülkelere açılmak

 – Satış sürecini hızlandırmak

 – Medya desteği kazanmak

 – Rekabeti kontrol etmek

 – Ziyaretçilere eğitim düzenlemek

 – Yeni eleman almak

2 - Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Ulusal ve uluslararası nihai tüketiciler, toptancılar ve perakendeciler, lojistik firmaları, acenteler, tedarikçiler, basın ve halk, hedef kitle olarak tanımlanabilir. İletişim kavramının ana hatlarını belirlerken, hedef kitle tanımı ön planda tutuyoruz.

3 - Pazar Hakkında Bilgi Toplanması

Bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalara dayalı pazar araştırması yapıyoruz. Bu araştırmalarda öncelik verilmesi gereken konuları ortaya koyuyoruz:

– Rekabetin gözlenmesi

– Rekabet koşullarını gözlemlemek

– Hedef kitle içinde yer alan grupların davranışlar ve talepleri hakkında bilgi toplamak

– Hedef kitlenin yeniliklere karşı yaklaşımı hakkında bilgi edinmek

– Pazardaki boşlukları belirlemek

– Pazardaki eğilimler ve yenilikler hakkında bilgi edinmek

– Pazar ile ilgili ihracat olanaklarını araştırmak

4 - Yetkilendirmelerin Yapılması ve Personel Planlaması

Fuar ekibi oluştururken hedefleri ve hedef kitleyi göz önünde bulunduruyoruz.

Birarada, uyum içinde çalışan, teknik bilgi ve beceriye sahip, konusunda yetkin ekipler oluşturuyoruz.

5 - Reklam Materyallerinin Hazırlanması

Fuar tanıtmlarında kullanılacak reklam enstrümanlarının etkili ve doğru planlanması gerekmektedir. Profesyonel ekibimizle yaratıcı ve etkili reklam kampanyaları yapıyoruz.

Hakkımızda

Uzun yıllar medya sektörünün mektepli basın mensupları olarak gazetecilik ve televizyon programlarımızın bize kattığı tecrübeler ile edindiğimiz deneyimlerimizi Fi Fuarcılık ve Medya Yayın Yapım Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi çatısı altında topladık.